ตีนโรงตีนศาล

ภาษาอังกฤษ


n looking for extra income around the court area
คำอธิบาย: คนที่ชอบพลอยประสมหาเศษหาเลยหรือหารายได้เล็กๆ น้อยๆ ตามโรงศาล
หน่วยนับ: คน
คำที่เกี่ยวข้อง: earning money by give assistance to people in the court