ตีนเขา

ภาษาอังกฤษ


n foothill
ความหมายเหมือนกับ: เชิงเขา
คำที่เกี่ยวข้อง: foot of the mountain , base of the hill
ตัวอย่างประโยค: พวกเราเดินช้าๆ ไปทางตีนเขา