ตีนผี

ภาษาอังกฤษ


n speedy driver
คำอธิบาย: ผู้ที่ขับรถเร็วจนน่าหวาดเสียวและไม่รักษากฎจราจร
หน่วยนับ: คน
ความหมายเหมือนกับ: นักซิ่ง
ตัวอย่างประโยค: ไม่ว่าขับรถหรือเดินถนนต้องระวังพวกตีนผีให้มากๆ
n kind of dowel under the Naga
คำอธิบาย: เดือยใต้ท้องนาคสะดุ้งที่ยึดกับแป
หน่วยนับ: ตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: cockspur
n sewing machine´s component
คำอธิบาย: ส่วนของจักรที่ใช้กดผ้าเวลาเดินจักร ยกขึ้นลงได้