ตีนท่า

ภาษาอังกฤษ


n foot of the pier leading
คำอธิบาย: เชิงหรือชั้นล่างของท่าน้ำ
ความหมายเหมือนกับ: ท่า
คำที่เกี่ยวข้อง: lower steps of a pier leading
ตัวอย่างประโยค: เรือจอดอยู่ที่ตีนท่าเพื่อรอรับผู้โดยสาร