ตีนถีบปากกัด

ภาษาอังกฤษ


v fight tooth and nail
คำอธิบาย: มานะพยายามทำงานทุกอย่างเพื่อปากท้องโดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยาก
ความหมายเหมือนกับ: ปากกัดตีนถีบ
คำที่เกี่ยวข้อง: work very hard , struggle utterly
ตัวอย่างประโยค: ถึงคราวที่เราจะต้องตีนถีบปากกัดช่วยตัวเองกันแล้ว