ตีนตะขาบ

ภาษาอังกฤษ


n Nephrolepis biserrata Schott var. furcans Hort.
คำอธิบาย: ชื่อเฟิร์นชนิด Nephrolepis biserrata Schott var. furcans Hort. ในวงศ์ Oleandraceae
หน่วยนับ: ต้น
n caterpillar tractor
คำอธิบาย: รถชนิดหนึ่งซึ่งขับเคลื่อนด้วยสายพาน สามารถขับเคลื่อนไปในภูมิประเทศที่เป็นทุ่งนาป่าเขาได้ดีกว่ารถที่ใช้ล้อธรรมดา
หน่วยนับ: คัน
ความหมายเหมือนกับ: รถตีนตะขาบ
ตัวอย่างประโยค: รถตีนตะขาบสามารถวิ่งไปในภูมิประเทศที่ไม่มีถนนได้

คำที่มี "ตีนตะขาบ" ในคำ


รถตีนตะขาบ n caterpillar tractorค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top