ตีนจก

ภาษาอังกฤษ


n part of skirtlive dress woven with silk
คำอธิบาย: ชื่อเชิงซิ่นที่ทอจากลายโดยใช้ขนเม่นควักและใช้ด้ายหรือไหมสอดลาย แล้วนำมาเย็บติดกับซิ่น
ความหมายเหมือนกับ: ลายตีนจก
ตัวอย่างประโยค: ผ้าต่างๆ ที่นำมาแสดงในงานแสดงถึงศิลปะท้องถิ่น เช่น ผ้ายก ผ้าลายชิด ผ้าลายตีนจก และผ้ามัดหมี่เป็นต้น