ตีน

ภาษาอังกฤษ


n foot
ความหมายเหมือนกับ: ชาย , เชิง
คำที่เกี่ยวข้อง: base
ตัวอย่างประโยค: คนแปลกหน้าด่าไล่ไม่ให้เข้าไปวิ่งเล่นบริเวณตีนดอย
n foot
คำอธิบาย: อวัยวะส่วนล่างสุดของคนหรือสัตว์ นับตั้งแต่ใต้ข้อเท้าลงไป สำหรับยืนหรือเดินเป็นต้น
หน่วยนับ: ข้าง
ความหมายเหมือนกับ: เท้า
คำที่เกี่ยวข้อง: paw(of any animal)
ตัวอย่างประโยค: อย่าเดินตีนเปล่าออกไปนอกบ้าน
n blenny
คำอธิบาย: ชื่อปลาน้ำกร่อยในวงศ์ Periophthalmidae ที่ใช้ครีบอกต่างตีน ตาโปนมองเห็นเหนือน้ำได้ดี
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ปลาตีน
คำที่เกี่ยวข้อง: Periophthalmodon schloseri