ตีท้ายครัว

ภาษาอังกฤษ


v intrigue
คำอธิบาย: เข้าติดต่อตีสนิททางภรรยา (มักใช้ในทางชู้สาว)
คำที่เกี่ยวข้อง: have a dealing on the sly or at the back door , make friends with the wife or family of a party for purpose of personal gain
ตัวอย่างประโยค: เป็นเพื่อนกันอยู่ดี ๆ เขาก็แอบมาตีท้ายครัวเสียแล้ว