ตีทะเบียน

ภาษาอังกฤษ


v register
ความหมายเหมือนกับ: จดทะเบียน
ตัวอย่างประโยค: เขาเอารถคันใหม่ไปตีทะเบียน