ตีตั๋วเด็ก

ภาษาอังกฤษ


v buy a half-priced ticket
คำอธิบาย: ซื้อตั๋วครึ่งราคา
ตัวอย่างประโยค: เด็กที่สูงไม่ถึง 150 ซม. ต้องตีตั๋วเด็ก