ตีตั๋วยืน

ภาษาอังกฤษ


v stand instead of having a ticket
คำอธิบาย: มีบัตรโดยสารแต่ไม่มีที่นั่ง
ตัวอย่างประโยค: ตั่วนั่งเต็มหมดแล้ว เขาจึงต้องตีตั๋วยืนเพื่อชมคอนเสิร์ต