ตีตั๋ว

ภาษาอังกฤษ


v buy a ticket
ความหมายเหมือนกับ: ซื้อตั๋ว
คำที่เกี่ยวข้อง: book a ticket , purchase a ticket
ตัวอย่างประโยค: การจะเข้าไปเห็นหมิงชาต้องตีตั๋วเข้าไป