ตีตัวออกห่าง

ภาษาอังกฤษ


v keep aloof
คำอธิบาย: ปลีกตัวออกไปโดยไม่อยากคบหาด้วย
ความหมายเหมือนกับ: ตีตนออกห่าง , ตีจาก
ตัวอย่างประโยค: เพื่อนๆ ต่างตีตัวออกห่างเมื่อรู้ว่าเขาอยู่ในสภาพล้มละลาย