ตีตลาด

ภาษาอังกฤษ


v market a product against
คำอธิบาย: ทุ่มขายเพื่อทำลายคู่แข่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: put on the market
ตัวอย่างประโยค: บริษัทหวังว่าสินค้าตัวใหม่นี้จะมาตีตลาดคู่แข่งได้