ตีตรา

ภาษาอังกฤษ


v seal
ความหมายเหมือนกับ: ประทับตรา
คำที่เกี่ยวข้อง: stamp with seal , affix a seal
ตัวอย่างประโยค: บริษัทต่างประเทศที่มีสาขาในกรุงเทพฯจะส่งจดหมายเอง โดยตีตราประทับของบริษัทตน และฝากส่งลงเรือไปยังสิงคโปร์


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top