ตีตนออกห่าง

ภาษาอังกฤษ


v break with friends
คำอธิบาย: ปลีกตัวออกไปโดยไม่อยากคบหาด้วย
ความหมายเหมือนกับ: ตีตัวออกห่าง , ตีจาก , เอาใจออกห่าง
ตัวอย่างประโยค: เด็กนักเรียนควรตีตนออกห่างจากเพื่อนที่ชักชวนไปเสพยาเสพติด