ตีดะ

ภาษาอังกฤษ


v hit wildly
ความหมายเหมือนกับ: ตีไม่เลือก
คำที่เกี่ยวข้อง: beat indiscriminately