ตีซี้

ภาษาอังกฤษ


v pretend to be acquainted
คำอธิบาย: ทำเป็นเข้ามาสนิทสนม
คำที่เกี่ยวข้อง: befriend , feign friendship
ตัวอย่างประโยค: นักธุรกิจตีซี้กับนักการเมืองเพื่อหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ