ตีฉิ่ง

ภาษาอังกฤษ


v be Lesbian
คำอธิบาย: มีเพศสัมพันธ์กับหญิงด้วยกัน
ความหมายเหมือนกับ: เล่นเพื่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: be female homosexual
ตัวอย่างประโยค: เธอจะฝืนธรรมชาติไปถึงไหน ตีฉิ่งจะมันสู้ของจริงได้อย่างไร?
v play cymbals
คำอธิบาย: เคาะและประกบฉิ่งให้เป็นจังหวะในดนตรี
คำที่เกี่ยวข้อง: clash small cymbals
ตัวอย่างประโยค: เขาเริ่มเรียนดนตรีจากการตีฉิ่งให้กับวงดนตรีวงนี้


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top