ตีค่า

ภาษาอังกฤษ


v appraise
ความหมายเหมือนกับ: ให้ค่า
คำที่เกี่ยวข้อง: estimate , asses (a price) , evaluate
ตัวอย่างประโยค: สิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจไม่อาจตีค่าเป็นเงินทองได้


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top