ตีคู่

ภาษาอังกฤษ


v adjoin
คำอธิบาย: ทำให้ขึ้นมาเป็นคู่
คำที่เกี่ยวข้อง: be neck and neck , be side by side , be in tandem , keep abreast of
คำตรงข้าม: ทิ้งห่าง
ตัวอย่างประโยค: การเคลื่อนไหวที่จะขับ นายทวีพ้นพรรคตีคู่มาพร้อมกับความสงสัยของสาธารณชน