ตีความหมาย

ภาษาอังกฤษ


v interpret
คำอธิบาย: กำหนดความหมาย, ให้ความหมาย
ความหมายเหมือนกับ: ตีความ , แปลความ
คำที่เกี่ยวข้อง: comprehensible , explain
ตัวอย่างประโยค: เด็กจะตีความหมายของรูปร่างสิ่งของแตกต่างกันไปตามอายุของเขา