ตีคลุม

ภาษาอังกฤษ


v assume
ความหมายเหมือนกับ: ตู่ , ทึกทัก , ถือเอา , เหมาเอา
คำที่เกี่ยวข้อง: take what one is not entitled to , take some thing as one´s own , claim another´s wealth , claim falsely