ตีขลุม

ภาษาอังกฤษ


v assume
คำอธิบาย: ตู่หรือหยิบฉวยเอาของผู้อื่นโดยทึกทักเอาว่าเป็นของตน, แสดงอาการเป็นเชิงรับสมอ้างเพื่อประโยชน์แก่ตน
ความหมายเหมือนกับ: ตู่ , ทึกทัก , ตีคลุม , ถือเอา , เหมาเอา
คำที่เกี่ยวข้อง: take what one is not entitled to , take some thing as one´s own , claim another´s wealth , claim falsely
ตัวอย่างประโยค: เนื่องจากคนอ้วนส่วนมากชอบกินของหวาน เขาจึงตีขลุมเอาว่าน้ำตาลทำให้เป็นเบาหวาน ที่จริงแล้วไม่ใช่