ตีขนาบ

ภาษาอังกฤษ


v make a pincers movement
คำอธิบาย: ทำให้ขึ้นมาขนาบข้าง
ตัวอย่างประโยค: กองทัพของเราตีขนาบกองทัพของข้าศึก