ตีกิน

ภาษาอังกฤษ


v take advantage immorally
คำอธิบาย: ฉวยโอกาสเอาประโยชน์ที่ไม่ควรจะได้
คำที่เกี่ยวข้อง: snatch away the prize
ตัวอย่างประโยค: เดี๋ยวนี้อ้ายสัตว์ร้ายสองขามันยิง มันตีกินกันจนจวนจะหมดป่าหมดทุ่งอยู่แล้ว