ตีกรับ

ภาษาอังกฤษ


v beat a Thai wooden rhythm instrument
ตัวอย่างประโยค: ดีๆ ชั่วๆ มันก็ยังเป็นลูกคู่ได้ ตีฉิ่ง ตีกรับ ปรบมือไป