ตีกระหนาบ

ภาษาอังกฤษ


v press on two sides
คำอธิบาย: ตีรุกเข้ามาทั้ง 2 ด้าน
ความหมายเหมือนกับ: โอบ , ล้อม , ประชิด
ตัวอย่างประโยค: ข้าศึกมีทีท่าว่าจะยอมแพ้เพราะถูกตีกระหนาบด้วยรถถังทั้งทางเข้าและทางออกของเมือง