ตี

ภาษาอังกฤษ


v hit
คำอธิบาย: เอามือหรือไม้เป็นต้นฟาดหรือเข่นลงไป
คำที่เกี่ยวข้อง: beat , strike , flog , thrash
ตัวอย่างประโยค: แม้จะถูกฝ่ายตรงข้ามจับตัวได้ และนำไปขังไว้ให้อดอาหาร ทั้งเฆี่ยน ทั้งตี แต่เขาก็ไม่ยอมบอกความลับของชาติ
v value
ความหมายเหมือนกับ: กำหนด
คำที่เกี่ยวข้อง: evaluate , appraise , determine , set
ตัวอย่างประโยค: ความหรูหรานั้นไม่มีใครมองเห็น ไม่มีใครตีคุณค่า จะมีแต่ตัวเองเพียงผู้เดียวเท่านั้นที่รู้
v whip
คำอธิบาย: ทำให้เข้ากัน
คำที่เกี่ยวข้อง: mix , put together
ตัวอย่างประโยค: เมื่อฉันยังเด็ก ฉันจะช่วยแม่ตีไข่เพื่อทำขนมสาลี่ แล้วเอาไปขาย
v record
ความหมายเหมือนกับ: กด , ประทับ
คำที่เกี่ยวข้อง: register , set down
ตัวอย่างประโยค: ยายบอกมันว่ามันเองเป็นคนเถื่อน ไม่ได้ตีทะเบียน ก็เลยเข้าโรงเรียนไม่ได้
v bang
คำอธิบาย: ทำให้เกิดเสียง
คำที่เกี่ยวข้อง: hit , beat , strike
ตัวอย่างประโยค: ท่านจงใจดึงเอาความดำริเงียบๆ ของเพื่อนมาตีฆ้องร้องป่าว เพื่อขยายให้เป็นภาวะร้าวลึก
v forge
คำอธิบาย: บุให้เข้ารูป
คำที่เกี่ยวข้อง: hit , create , shape
ตัวอย่างประโยค: ช่างเหล็กส่วนใหญ่มักตีมีดทำขวานหรือทำเครื่องใช้ง่ายๆ ไว้ขาย
n an hour counting after midnight
คำอธิบาย: วิธีนับเวลาตามประเพณีในเวลากลางคืน หลังเที่ยงคืน ตั้งแต่ 1 นาฬิกา ถึง 6 นาฬิกา เรียกว่า ตี 1 ถึง ตี 6, แต่ตี 6 นิยมเรียกว่า ย่ำรุ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: period in the early morning (1 to 6 o´clock)
ตัวอย่างประโยค: พวกเขาต้องรีบตื่นมาท่องเพลงกันตั้งแต่ตีสี่ไปจนถึงหกโมงเช้า แล้วไปช่วยแม่เตรียมอาหารถวายพระ
v batter
คำอธิบาย: แผ่ให้แบน
คำที่เกี่ยวข้อง: hit , hammer
ตัวอย่างประโยค: การลงรักปิดทองคำเปลวทับหรือตีแผ่นทองหุ้มปิดไว้ เป็นการตกแต่งผิววัสดุให้มีคุณค่าขึ้น