ติ๋งๆ

ภาษาอังกฤษ


adv onomatopoeia from the sound of dropping water
คำที่เกี่ยวข้อง: sound of dropping water