ติ๋ง

ภาษาอังกฤษ


adv onomatopoeia from the sound of dropping water
คำอธิบาย: เสียงน้ำหยด
ความหมายเหมือนกับ: ติ๋งๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: sound of dropping water
ตัวอย่างประโยค: ก๊อกในห้องน้ำรั่ว จึงได้ยินเสียงน้ำหยดติ๋งอยู่ตลอดเวลา