ติ้ว

ภาษาอังกฤษ


n a tally used in counting
คำอธิบาย: ไม้ซี่เล็กๆ ไว้สำหรับเป็นคะแนน, สำหรับเสี่ยงทาย หรือสำหรับใช้แทนสลาก
หน่วยนับ: อัน
คำที่เกี่ยวข้อง: one of several sticks in a bamboo cylinder
ตัวอย่างประโยค: ผู้คนแออัดมาเขย่าติ้วแล้วจึงค่อยไปรำวง ไปนั่งชิงช้าสวรรค์ ดูลิเก ฯลฯ