ติเตียน

ภาษาอังกฤษ


v blame
คำอธิบาย: ยกสิ่งไม่ดีขึ้นพูดเพื่อตำหนิ
ความหมายเหมือนกับ: ตำหนิ , ติ , กล่าวโทษ , ครหา , ตำหนิติเตียน
คำที่เกี่ยวข้อง: reprove , express disapproval , censure
คำตรงข้าม: ชมเชย , ยกย่อง
ตัวอย่างประโยค: อาจารย์ติเตียนเรื่องความสะเพร่าในการทำงานของนักเรียน