ติว

ภาษาอังกฤษ


v cram for an examination
คำอธิบาย: เรียนเพิ่มเติมจากที่เรียนมาแล้ว
ความหมายเหมือนกับ: กวดวิชา
คำที่เกี่ยวข้อง: study , mug up , swot
ตัวอย่างประโยค: ดวงดอมไม่ได้ไปติว แต่ไปหาซื้อคู่มือการสอบมาอ่านเอง