ติรัจฉาน

ภาษาอังกฤษ


n animal
คำอธิบาย: สัตว์ทั่วไป ยกเว้นคน
หน่วยนับ: ตัว
ความหมายเหมือนกับ: ดิรัจฉาน , สัตว์เดรัจฉาน , เดียรัจฉาน
คำที่เกี่ยวข้อง: beast
ตัวอย่างประโยค: ติรัจฉานนั้นโง่ในด้านที่จะทำความเจริญอะไรให้บังเกิดขึ้น