ติปาถะ

ภาษาอังกฤษ


adj miscellaneous
คำอธิบาย: ปนเปกันหลายอย่าง, ไม่เลือกว่าอะไร
ความหมายเหมือนกับ: สารพัด , จิปาถะ , ทุกสิ่งทุกอย่าง
คำที่เกี่ยวข้อง: diversified , sundry
ตัวอย่างประโยค: ผู้คนทยอยกันเข้ามาขอแบบคำร้องซักถามเรื่องราวต่างๆ จิปาถะ