ติดๆ

ภาษาอังกฤษ


adv very close
คำอธิบาย: ด้วยความกระชั้นชิด
ความหมายเหมือนกับ: ใกล้ๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: very near
คำตรงข้าม: ห่างๆ
ตัวอย่างประโยค: ตำรวจขับรถไล่ตามผู้ร้ายไปติดๆ