ติดไฟ

ภาษาอังกฤษ


v install electric lights
คำอธิบาย: ตกแต่งให้สวยงามด้วยหลอดไฟ
ความหมายเหมือนกับ: ประดับไฟ
ตัวอย่างประโยค: เขาติดไฟดวงเล็กๆ รอบบ้านเพื่อเตรียมจัดงานในวันขึ้นปีใหม่
v light a fire
คำอธิบาย: ทำให้ไฟติดขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: จุดไฟ , ก่อไฟ
คำที่เกี่ยวข้อง: kindle a fire , ignite a fire
ตัวอย่างประโยค: แม่เตรียมติดไฟอุ่นแกงที่เหลือจากเมื่อคืน