ติดโรค

ภาษาอังกฤษ


v contact a disease
คำอธิบาย: ได้รับเชื้อจากโรคหนึ่ง แล้วมีอาการอย่างโรคนั้น
ความหมายเหมือนกับ: ติดเชื้อ
คำที่เกี่ยวข้อง: contact a contagious disease , infect with a disease , communicate illness
ตัวอย่างประโยค: จากสถิติพบว่า เด็กหญิงติดโรคเอดส์มากกว่าชายถึง 3 เท่าเนื่องจากปัญหาค่านิยมโสเภณีเด็กหญิงเพิ่มมากขึ้น