ติดแอร์

ภาษาอังกฤษ


v air-condition
คำอธิบาย: ปรับอุณหภูมิและความชื้นของอากาศด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่องปรับอากาศ
คำที่เกี่ยวข้อง: furnish with air-conditioning system
ตัวอย่างประโยค: ฉันมีปัญญาติดแอร์ ซื้อรถยนต์ ยังไม่ซื้อเลย นั่งรถเมล์ดีกว่าประหยัดเงิน