ติดแห้ง

ภาษาอังกฤษ


v to be stuck in the low tide area, cannot row the boat
คำอธิบาย: ติดอยู่ในที่ที่น้ำแห้งลงไม่พอที่เรือจะไปได้
ตัวอย่างประโยค: ถ้าน้ำเกิดลดวูบลงติดพื้นข้างล่างทันที แพก็ติดแห้งนะซิ


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top