ติดแร้ว

ภาษาอังกฤษ


v be trapped in a snare
คำอธิบาย: เข้าไปโดนหรือเข้าไปกระทบแร้วที่ใช้ดักสัตว์
คำที่เกี่ยวข้อง: fall into the net (/snare)
ตัวอย่างประโยค: นก 2 ตัวติดแร้วอยู่ที่ริมห้วยตรงหน้าผา