ติดแน่น

ภาษาอังกฤษ


adv tight
ความหมายเหมือนกับ: ติด , แนบ
คำที่เกี่ยวข้อง: closely
v believe blindly
ความหมายเหมือนกับ: ตราตรึง , ตรึง