ติดแจ

ภาษาอังกฤษ


v follow closely
คำอธิบาย: อาการที่คุมหรือติดตามอย่างกระชั้นชิดหรือไม่ให้คลาดห่างไป
ความหมายเหมือนกับ: ตามแจ , เกาะแจ
ตัวอย่างประโยค: เด็กน้อยติดแจพี่เลี้ยงตลอด ไม่สนใจแม่สักนิดเดียว