ติดเฮโรอีน

ภาษาอังกฤษ


v be addicted to drugs
ความหมายเหมือนกับ: ติดยาเสพย์ติด , ติดฝิ่น , ติดกัญชา