ติดเหล้า

ภาษาอังกฤษ


v alcoholic
คำอธิบาย: อาการที่ต้องการดื่มสุราตลอดเวลา
ความหมายเหมือนกับ: ติดสุรา , แอลกอฮอร์ลิซึ่ม
คำตรงข้าม: เลิกเหล้า
ตัวอย่างประโยค: สมัยนี้การเดินตามผู้ใหญ่เด็กอาจจะติดเหล้า ติดบุหรี่ หรือติดอะไรก็ได้อีกหลายอย่างที่ไม่ควรที่ผู้ใหญ่ชอบทำ