ติดเป็นนิสัย

ภาษาอังกฤษ


v habitually
คำอธิบาย: ประพฤติจนเคยชิน ทำให้เกิดเป็นนิสัยประจำตัว
ตัวอย่างประโยค: ลูกฉันชอบกัดเล็บจนติดเป็นนิสัย ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรดี