ติดเชื้อ

ภาษาอังกฤษ


v infect with
คำอธิบาย: ได้รับเชื้อโรคแล้วมีอาการอย่างโรคนั้น
ความหมายเหมือนกับ: ติดโรค
คำที่เกี่ยวข้อง: catch , contract a disease
ตัวอย่างประโยค: เขาติดเชื้อวัณโรคมาจากแม่ของเขา เพราะเขาเป็นคนดูแลแม่ตลอด
adj contagious
คำอธิบาย: ที่ได้รับเชื้อโรคแล้วมีอาการอย่างโรคนั้น
คำที่เกี่ยวข้อง: infectious
ตัวอย่างประโยค: โรคติดเชื้อบางโรคอาจทำให้ผู้ที่ได้รับเชื้อตายได้ทันที