ติดเงิน

ภาษาอังกฤษ


v owe money
คำอธิบาย: เป็นหนี้ติดค้างอยู่โดยจะต้องใช้เงินให้แก่อีกผู้หนึ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: be in debt
ตัวอย่างประโยค: เพื่อนตัวแสบติดเงินผมมาเป็นปีแล้วไม่ยอมใช้คืนสักที


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top